Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 4. tammikuuta 2023.

1. Johdanto Näitä käyttöehtoja sovelletaan tähän verkkosivustoon sekä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviin liiketoimiin. Sinua saattavat sitoa lisäsopimukset, jotka liittyvät suhteeseesi meihin tai meiltä saamiisi tuotteisiin tai palveluihin. Jos lisäsopimusten määräykset ovat ristiriidassa näiden ehtojen määräysten kanssa, näiden lisäsopimusten määräykset ovat määrääviä ja ensisijaisia.

2. Sitova Rekisteröitymällä tälle verkkosivustolle, pääsemällä tälle verkkosivustolle tai käyttämällä sitä muulla tavoin sitoudut noudattamaan näitä jäljempänä esitettyjä ehtoja. Pelkkä tämän verkkosivuston käyttö merkitsee näiden ehtojen tuntemista ja hyväksymistä. Joissakin erityistapauksissa voimme myös pyytää sinua nimenomaisesti hyväksymään ne.

3. Sähköinen viestintä Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai kommunikoimalla kanssamme sähköisesti hyväksyt ja tunnustat, että voimme kommunikoida kanssasi sähköisesti verkkosivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostia, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedonannot ja muut sinulle sähköisesti toimittamamme tiedonannot täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vaatimukseen, jonka mukaan tällaisten tiedonantojen on oltava kirjallisia.

4. Immateriaalioikeudet Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikkia tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat verkkosivustoa ja verkkosivustolla näkyviä tai verkkosivustolla saatavilla olevia tietoja, informaatiota ja muita resursseja.

4.1 Kaikki oikeudet pidätetään Ellei erityinen sisältö toisin määrää, sinulle ei myönnetä lisenssiä tai muita oikeuksia tekijänoikeuksista, tavaramerkistä, patentista tai muista immateriaalioikeuksista. Tämä tarkoittaa, että et saa käyttää, kopioida, jäljentää, esittää, näyttää, jakaa, upottaa mihinkään sähköiseen välineeseen, muuttaa, kääntää, purkaa, siirtää, ladata, lähettää, rahaksi muuttaa, myydä, markkinoida tai kaupallistaa mitään tämän verkkosivuston resursseja missään muodossa ilman meidän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottavan lainsäädännön säännöksissä on toisin säädetty (kuten lainausoikeus).

5. Uutiskirje Edellä sanotusta huolimatta voit välittää uutiskirjeemme sähköisessä muodossa muille, jotka saattavat olla kiinnostuneita vierailemaan verkkosivustollamme.

6. Kolmannen osapuolen omaisuus Verkkosivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia muiden osapuolten verkkosivustoihin. Emme valvo emmekä tarkista tai tarkastele tältä verkkosivustolta linkitettyjen muiden osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Muiden verkkosivustojen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten soveltuvia käyttöehtoja. Me emme välttämättä jaa tai tue näillä verkkosivustoilla esitettyjä mielipiteitä tai materiaalia. Emme ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kannat kaikki riskit, jotka liittyvät näiden verkkosivustojen ja niihin liittyvien kolmansien osapuolten palveluiden käyttöön. Emme ota vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että luovutat henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

7. Vastuullinen käyttö Vierailemalla verkkosivustollamme sitoudut käyttämään sitä vain näiden ehtojen, mahdollisten kanssamme tehtyjen lisäsopimusten, sovellettavien lakien, asetusten ja yleisesti hyväksyttyjen verkkokäytäntöjen ja alan ohjeiden mukaisiin tarkoituksiin ja sallimalla tavalla. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme sellaisen aineiston käyttämiseen, julkaisemiseen tai levittämiseen, joka koostuu (tai johon on linkitetty) haitallisista tietokoneohjelmista, et saa käyttää verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja suoramarkkinointitoimintaan tai suorittaa järjestelmällisiä tai automaattisia tiedonkeruutoimia verkkosivustollamme tai siihen liittyen. On ehdottomasti kiellettyä ryhtyä mihinkään toimintaan, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai joka häiritsee verkkosivuston suorituskykyä, saatavuutta tai saavutettavuutta.

8. Rekisteröityminen Voit rekisteröityä tilille verkkosivustollamme. Tämän prosessin aikana sinua saatetaan pyytää valitsemaan salasana. Olet vastuussa salasanojen ja tilitietojen luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja sitoudut olemaan jakamatta salasanojasi, tilitietojasi tai suojattua pääsyä verkkosivustollemme tai palveluihimme kenenkään muun henkilön kanssa. Et saa sallia kenenkään muun henkilön käyttää tiliäsi verkkosivuston käyttämiseen, koska olet vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu salasanojesi tai tiliesi käytön kautta. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos saat tietää salasanasi paljastumisesta. Tilin lopettamisen jälkeen et saa yrittää rekisteröidä uutta tiliä ilman lupaamme.

9. Palautus- ja palautusehdot

9.1 Peruuttamisoikeus Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa ilmoittamatta mitään syytä. Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona te saatte tavarat fyysisesti haltuunne tai muu kolmas osapuoli kuin rahdinkuljettaja, jonka te olette ilmoittanut, saa ne fyysisesti haltuunsa. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä). Yhteystietomme löytyvät jäljempänä. Voit käyttää oheista peruuttamislomakkeen mallia, mutta se ei ole pakollinen. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme sinulle viipymättä pysyvällä välineellä (esimerkiksi sähköpostitse) vahvistuksen peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan viestisi ennen peruuttamisajan päättymistä.

9.2 Peruuttamisen vaikutukset Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamasi maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun toimitustyypin kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimitustyypin), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona saamme tiedon päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Korvaus suoritetaan käyttämällä samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä kaupassa, ellet ole nimenomaisesti sopinut toisin; sinulle ei missään tapauksessa aiheudu mitään kuluja tällaisesta korvauksesta. Me noudamme tavarat. Me vastaamme tavaroiden palauttamisesta / noutamisesta aiheutuvista kustannuksista. Olet vastuussa vain tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tarvittavasta käsittelystä. Huomaathan, että peruuttamisoikeuteen on joitakin lakisääteisiä poikkeuksia, ja siksi joitakin tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa. Ilmoitamme sinulle, jos tämä pätee sinun tapauksessasi.

10. Idean esittäminen Älä lähetä meille ideoita, keksintöjä, teoksia tai muita tietoja, joita voidaan pitää omana henkisenä omaisuutenasi ja jotka haluat esittää meille, ellei ole ensin allekirjoitettu henkistä omaisuutta koskevaa sopimusta tai salassapitosopimusta. Jos luovutat sen meille ilman tällaista kirjallista sopimusta, myönnät meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen ja tekijänpalkkioista vapaan lisenssin käyttää, jäljentää, tallentaa, mukauttaa, julkaista, kääntää ja levittää sisältöäsi missä tahansa nykyisessä tai tulevassa mediassa.

11. Käytön lopettaminen Voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa muuttaa tai lopettaa verkkosivuston tai minkä tahansa sen palvelun käytön väliaikaisesti tai pysyvästi. Suostut siihen, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta verkkosivuston tai verkkosivustolla jakamasi sisällön käytön tai käyttämisen muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun maksuun, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai sisältö, johon olet osallistunut tai johon olet luottanut, menetettäisiin pysyvästi. Et saa kiertää tai ohittaa tai yrittää kiertää tai ohittaa verkkosivustomme käyttörajoitustoimenpiteitä.

12. Takuut ja vastuu Mikään tässä jaksossa ei rajoita tai poissulje mitään laissa tarkoitettua takuuta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi lainvastaista. Tämä verkkosivusto ja sen kaikki sisältö tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”, ja se saattaa sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Kieltäydymme nimenomaisesti kaikista minkäänlaisista, nimenomaisista tai epäsuorista takuista, jotka koskevat sisällön saatavuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä. Emme anna mitään takuuta siitä, että: tämä verkkosivusto tai tuotteemme tai palvelumme täyttävät vaatimuksesi; tämä verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, ajallaan, turvallisesti tai virheettömästi; tämän verkkosivuston kautta ostamasi tai hankkimasi tuotteen tai palvelun laatu vastaa odotuksiasi. Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta tai ole tarkoitettu minkäänlaiseksi oikeudelliseksi, taloudelliseksi tai lääketieteelliseksi neuvonnaksi. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä asianmukaiseen ammattilaiseen. Tämän osion seuraavia määräyksiä sovelletaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa, eivätkä ne rajoita tai sulje pois vastuutamme sellaisten asioiden osalta, joiden rajoittaminen tai poissulkeminen olisi lainvastaista tai laitonta. Emme missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien voiton tai tulojen menetyksestä, tietojen, ohjelmistojen tai tietokantojen menetyksestä tai turmeltumisesta, omaisuuden tai tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta), joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu verkkosivustomme käyttämisestä tai käyttämisestä. Ellei lisäsopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, enimmäisvastuumme sinua kohtaan kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustosta tai verkkosivuston kautta markkinoitavista tai myytävistä tuotteista ja palveluista tai liittyvät niihin, riippumatta siitä, minkälainen oikeustoimi aiheuttaa vastuun (sopimus, kohtuullisuus, huolimattomuus, tahallinen toiminta, vahingonkorvaus tai muu), rajoittuu kokonaishintaan, jonka olet maksanut meille ostaaksesi kyseisiä tuotteita tai palveluita tai käyttääksesi verkkosivustoa. Tällaista rajoitusta sovelletaan yhteenlaskettuna kaikkiin kaikenlaisiin ja kaikenlaisiin vaatimuksiisi, kanteisi ja kanneperusteisiisi.

13. Yksityisyys Jotta voit käyttää verkkosivustoamme ja/tai palveluitamme, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi osana rekisteröintiprosessia. Sitoudut siihen, että kaikki antamasi tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajantasaisia. Suhtaudumme henkilötietoihisi vakavasti ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Emme käytä sähköpostiosoitettasi ei-toivottuun postiin. Lähetämme sinulle sähköpostiviestejä ainoastaan sovittujen tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen yhteydessä.

14. Saavutettavuus Olemme sitoutuneet tekemään tarjoamastamme sisällöstä vammaisten henkilöiden saatavilla olevaa. Jos sinulla on vamma ja et voi käyttää mitä tahansa verkkosivustomme osaa vammaisuutesi vuoksi, pyydämme sinua ilmoittamaan meille asiasta ja kuvaamaan yksityiskohtaisesti kohtaamasi ongelman. Jos ongelma on helposti tunnistettavissa ja ratkaistavissa alan standardien mukaisten tietotekniikkatyökalujen ja -tekniikoiden avulla, ratkaisemme sen viipymättä.

15. Vientirajoitukset / Lainsäädännön noudattaminen Verkkosivuston käyttäminen alueilta tai maista, joissa sisältö tai verkkosivustolla myytävien tuotteiden tai palveluiden ostaminen on laitonta, on kielletty. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa Yhdistyneen kuningaskunnan vientilakien ja -määräysten vastaisesti.

16. Luovutus Et saa luovuttaa, siirtää tai siirtää alihankintana mitään näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi, kokonaan tai osittain, kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen saatua kirjallista suostumustamme. Kaikki tämän kohdan vastaiset väitetyt luovutukset ovat mitättömiä.

17. Näiden ehtojen rikkominen Rajoittamatta näiden ehtojen mukaisia muita oikeuksiamme, jos rikot näitä ehtoja jollakin tavalla, voimme ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimenpiteisiin rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi pääsysi verkkosivustolle, ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan pyytääkseen sitä estämään pääsysi verkkosivustolle ja/tai ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan.

18. Vahingonkorvaus Sitoudut vapauttamaan, puolustamaan ja pitämään meidät vahingoittumattomina kaikista vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka liittyvät näiden ehtojen ja sovellettavien lakien rikkomiseen, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyyden suoja. Sinun on viipymättä korvattava meille vahingot, menetykset, kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tai johtuvat tällaisista vaatimuksista.

19. Luopuminen Näiden ehtojen ja sopimusten määräysten täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei tulkita tällaisista määräyksistä luopumiseksi, eikä se vaikuta näiden ehtojen tai sopimuksen tai sen osan pätevyyteen tai oikeuteen panna myöhemmin täytäntöön kaikki määräykset.

20. Kieli Näitä ehtoja tulkitaan ja tulkitaan yksinomaan englannin kielellä. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto kirjoitetaan yksinomaan tällä kielellä.

21. Koko sopimus Nämä käyttöehdot muodostavat sinun ja TOP LOGSin välisen koko sopimuksen, joka koskee tämän verkkosivuston käyttöäsi.

22. Näiden ehtojen päivittäminen Voimme päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin. Näiden ehtojen alussa ilmoitettu päivämäärä on viimeisin tarkistuspäivä. Ilmoitamme sinulle kirjallisesti kaikista muutoksista tai päivityksistä, ja tarkistetut käyttöehdot tulevat voimaan siitä päivästä, jolloin annamme sinulle tällaisen ilmoituksen. Jos jatkat tämän verkkosivuston käyttöä muutosten tai päivitysten julkaisemisen jälkeen, katsotaan, että olet hyväksynyt näiden ehtojen noudattamisen ja niiden sitomisen. Jos haluat pyytää aiempaa versiota näistä käyttöehdoista, ota meihin yhteyttä.

23. Lainvalinta ja toimivalta Näihin ehtoihin sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja. Kaikkiin näihin ehtoihin ja edellytyksiin liittyviin riitoihin sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten tuomiovaltaa. Jos tuomioistuin tai muu viranomainen toteaa näiden ehtojen jonkin osan tai määräyksen olevan pätemätön ja/tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain mukaan, kyseistä osaa tai määräystä muutetaan, poistetaan ja/tai pannaan täytäntöön mahdollisimman suuressa määrin, jotta näiden ehtojen tarkoitus toteutuu. Muut määräykset eivät vaikuta niihin.

24. Yhteystiedot Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä ylläpitää TOP LOGS.

Voit ottaa meihin yhteyttä näitä käyttöehtoja koskevissa asioissa kirjoittamalla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

support@toplogs.co.uk
55 Manor Park Rd, Glossop SK13 7SH

25. Lataa Voit myös ladata käyttöehtomme PDF-tiedostona.